Hva med å bruke et år på å fordype deg i det du brenner for? 

Nå har du muligheten, med vårt nye skoletilbud, Lær & Led. Her får du fordype deg i alle bibelens bøker, parallelt med mye praksis og lederutvikling innenfor det profesjonskurset du velger. Dette tilbudet er for deg som har gått ett år på bibelskole, eller har annen relevant erfaring.

+ Engasjerende bibelundervisning
+ To ganger gjennom bibelen i skoletiden
+ Fordyp deg i det du brenner for
+ Følg en leder
Skolehverdag

Fordypning i bibelen

Lederutvikling  Lovsang

Variert undervisning

Gym Lærerikt fellesskap

Personlig veiledning

Praksis   Sosialt
 

 

Bibeldykk

Ønsker du å dykke dypt inn i Bibelen?  

For mange er Bibelen en vanskelig bok å forstå, og derfor ønsker vi å gi en innføring i alle Bibelens bøker. Målet er at du skal lære hvordan de bibelske forfatterne formidler, slik at du selv kan bli istandsatt til å studere og lære fra bibelen lenge etter skoleåret. Du vil få oversikt og kunnskap om sentrale fortellinger og begreper som gjør det lettere å forstå den store fortellingen i Bibelen som leder til Jesus.  

Året med bibeldykk vil hjelpe deg til å lese hele bibelen 2 ganger hvor mesteparten av lesingen vil være en del av skoletiden. Er du sulten på å lære mer, studere og jobbe gjennom bibelen? Da er dette definitivt året for deg.  

Profesjonskurs i menighets- og organisasjonsliv

Ønsker du å utvikle deg som leder på det området du brenner for? 

Vi tror at lederutvikling og læring skjer best i kombinasjonen av undervisning og praksis. Du får privilegiet av å følge, og få veiledning fra en leder på det området som du ønsker å vokse i. Studietilbudet innebærer to dager i uken hvor du har praksis innenfor ditt valgte profesjonskurs.

2 dager i uken vil du bruke tid innenfor det feltet du er mest engasjert i og opptatt av. Du kan velge mellom disse 5 kursene:

Menighetsledelse/pastoral ledelse
Lærer/bibelunderviser
Barne- og Ungdomsarbeid
Bønn og tilbedelse
Kreativ formidling
Timeplan

Praksis og praksis veiledning kan gjennomføres på alternative tidspunkt.

6 uker i året er det lagt opp til fellesundervisning for alle profesjonskursene. Disse ukene vil praksis utgå. Ukene er plassert slik: 2 uker på begynnelsen, 2 på midten og 2 på slutten.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer og noen tillegg.

Powered by Cornerstone