Frikirke-stipend

Tønsberg Frikirke har etablert en stipendordning for alle medlemmer av landets Frikirker i alderen 18-23 år!

Tønsberg bibelskole står under Tønsberg Frikirke, og som skole ønsker vi å velsigne for alle frikirkas menigheter. Derfor har Tønsberg Frikirke etablert en stipendordning for alle medlemmer av landets Frikirker i alderen 18-23 år. Inntil 14.000 kr. pr person kan tildeles søkere med tilhørighet til Frikirken. Stipendet gjelder både Explore+ og Lær & Led. Opptak skjer fortløpende frem til studiestart. Mer info lenger nede på siden.

Eldsterådet i Tønsberg Frikirke avgjør hvor stort totalbeløp som skal utdeles og hvem som blir tildelt stipend. Eldsterådet trenger ikke å foreta utdeling, for eksempel dersom eldsterådet ikke finner søkerne kvalifisert for stipendet. Rådet behandler søknader fortløpende og vil gi skriftlig tilbakemelding på søknad. De forbeholder seg retten til å ikke begrunne dersom søknaden blir avslått. Eldsterådets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Stipend utbetales 50% i august og 50% i januar. Dersom mottakeren avbryter studiet før 1. oktober/1. april, skal beløpet som er utbetalt i august/januar tilbakebetales.

Søknad skal inneholde motivasjon til å søke og tilknytning til menighet.

Send søknad om stipend eller spørsmål til

post@tonsbergfrikirke.no

Husk at du også må søke på bibelskole ved siden av.

Søk her!

Powered by Cornerstone