Praktisk info

Skolepenger Lær & Led
Skolepenger Lær & Led

Detter er skolepenger for studieåret 24/25. *Administrasjonsgebyret betales for å akseptere plassen, og vil ikke tilbakebetales dersom plassen frasies. **Prisen kan justeres med opptil 10%, ved for eksempel valutasvingninger eller andre uforutsette hendelser.

Skolepenger Explore+
Skolepenger Explore+

Dette er skolepenger for studieåret 24/25. *Administrasjonsgebyret betales for å akseptere plassen, og vil ikke tilbakebetales dersom plassen frasies.  **Prisen kan justeres  med  opptil 10%, ved for eksempel valutasvingninger eller andre uforutsette hendelser. 

Stipend

Tønsberg bibelskole står under Tønsberg Frikirke, og som skole ønsker vi å velsigne for alle frikirkas menigheter. Derfor har Tønsberg Frikirke etablert en stipendordning for alle medlemmer av landets Frikirker i alderen 18-23 år. Inntil 14.000 kr. pr person kan tildeles søkere med tilhørighet til Frikirken. Stipendet gjelder både Explore+ og Lær & Led. Opptak skjer fortløpende frem til studiestart.

Les mer

Send søknad om stipend til post@tonsbergfrikirke.no

Husk at du også må søke på bibelskole ved siden av. Søk her!

Bosted

Fellesskap er en viktig del av bibelskolen. Vi tilbyr hybelhus slik at du kan bo sammen med andre elever. Dobbeltrom koster 3500,- og enkeltrom koster 4100,- (kan endres for studieåret 24/25). Inkluderer strøm og internett. Ta kontakt om du ønsker å bo i hybelhuset. 

Kan jeg ha deltidsjobb?

Ja, så lenge du har en litt fleksibel deltidsjobb vil det være mulig. Det er flere helger som vi reiser på opplevelsesturer og teamturer. Det er derfor viktig at man planlegger godt slik at jobben tilpasser bibelskolen. 

Opptakskrav og søknad

Det forutsettes at søkeren kjenner til og aksepterer skolens målsetting og verdigrunnlag. Søker må ha fylt 18 år, det er ingen øvre aldersgrense (Det kan søkes om dispensasjon for søkere under 18 år). Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist Lær & Led skoleåret 24/25 er 21.mai.

Fortløpende opptak på Explore + frem til skolestart.

Bibelskole, internship og bachelor i ledelse og teologi

Vi har samarbeidsavtale med Høyskolen for Teologi og Ledelse, og kan derfor tilby deg et fullt utdanningsløp med bibelskoleår, internship i menigheten og bachelor i ledelse og teologi. Hele tiden er du en del av menighetsfamilien vår, og all praksis skjer i rammen av skole og kirke hos oss. Etter 4-5 år er du fullt kvalifisert til jobber som pastor, menighetsleder, leder i organisasjons- og kirkeliv. Huk av at du ønsker å et skoleår kombinert med HLT når du søker på Lær & Led eller kontakt oss om dette er interessant for deg.

Informasjon om Lånekassen

Tønsberg Bibelskole er godkjent som fulltidsstudium, du kan derfor søke om lån og stipend når du har fått elevplass. Du kan få et basislån på inntil 125 370,- for hele året, og inntil 40 prosent av det kan bli til stipend. Les mer på

lanekassen.no

Powered by Cornerstone