Laget Vestfold Internship

Som intern i Laget får du være med ungdommer som ønsker å gjøre Jesus kjent på sine skoler og studiesteder. I Tønsberg er det tre ansatte som jobber i Laget. De reiser rundt til skoler i Vestfold og Telemark. Å være intern i Laget vil si at du får være med å motivere og bistå ungdommer til å starte opp skolelag. Du får være med på å inspirere, trene og følge opp skolelag. I løpet av året får du: disippelgjøre ungdommer, holde andakter, planlegge og gjennomføre arrangementer og være med på grill en kristen o.l. Laget er en arena hvor du får vokse som menneske i et godt kollega-fellesskap med en meningsfylt og gøy arbeidshverdag. 

 

Fordeler med internship i Laget: 

- dekker semesteravgiften og admin. gebyr (15 850,-) 

- dekker reiser i regi av Laget 

 

Fordeler med alle internship: 

- Mulig å få godskrevet 30 studiepoeng ved Høyskolen for ledelse og teologi 

- Dypdykk i bibelen, du får undervisning i alle bøkene gjennom bibelskoleåret

- Muligheter for flere teamturer 

- Personlig mentor 

Laget har begrenset antall plasser. 

 

Har du flere spørsmål? 

kontakt oss

Søk nå

Powered by Cornerstone