Åpne Dører

Åpne Dører er en tverrkirkelig, internasjonal misjonsorganisasjon. De hjelper kristne i 72 land - alt fra ledertrening, nødhjelp, til å spre budskapet fra den forfulgte kirke og situasjonen globalt. Visjonen deres er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. Åpne Dører støtter de forfulgte kristne med bibler, ressurser, trening og undervisning.

Som intern i Åpne Dører vil du møte en organisasjon som har et stort hjerte for misjon. Du vil reise på en spennende misjonstur til den forfulgte kirke i verden. I tillegg til dette vil du reise mye i Norge til ungdomsarbeid, bibelskoler, konfirmantarbeid, temamøter og gudstjenester osv. Åpne Dører er et godt og inspirerende arbeidsfellesskap. Hvert år er det mange historier om hvordan folk kommer til tro gjennom Åpne Dører. Du får spennende og arbeidsoppgaver og praksis i Åpne Dører. Dette er en unik mulighet! 

 

Fordeler med internship i Åpne Dører:

- Besøke ungdomsmiljøer for å dele fra den forfulgte kirke 

- Dekker skoleavgift og admin. gebyr (15 850 kr) 

- Dekker studieturer til Israel & England (25 000 kr) 

- Dekker ekstra reise til Egypt 

- Dekker reiser i regi av Åpne Dører i Norge

- Gir tilgang på bil gjennom året 

 

Fordeler med alle internship: 

- Mulig å få godskrevet 30 studiepoeng ved Høyskolen for ledelse og teologi 

- Dypdykk i bibelen, du får undervisning i alle bøkene gjennom bibelskoleåret

- Muligheter for flere teamturer 

- Personlig mentor 

 

 Åpne Dører har begrenset antall plasser. 

 

Har du flere spørsmål? 

Kontakt oss

Powered by Cornerstone