Velkommen til et år som forandrer!

Gjennom året vil du oppdage mer av hvem du er skapt til å være. Du vil lære å leve livet sammen med Gud – der du er! Med solid bibelundervisning, relevant praksis og nye vennskap får du et fundament for resten av livet.

På Tønsberg bibelskole blir du en del av en større menighetsfamilie som ønsker å få tak i alt det gode som Gud har gitt oss.

+ Godt felleskap
+ Lære ved å gjøre
+ Misjonstur til Thailand
+ Dyktige og engasjerte lærere
Teamturer

Vi reiser på team til ulike steder i Norge, hvor du får praktisere det du lærer. Du får være med på ulike festivaler, møte menigheter og mennesker du kan bety en forskjell for over hele Norge!

Misjonstur

Vi reiser til utlandet i ca 3 uker. På misjonsturen vil du erfare misjonsarbeid i praksis, få oppleve mer av verden gjennom Jesu øyne. Mange opplever å vokse i relasjon med Gud, seg selv og teamet på turen. Turen koster ca. 16 000,- og kommer i tillegg til skolepengene.

Praksis

På Tønsberg Bibelskole ønsker vi at du skal kunne utvikle og finne dine nådegaver og sterke sider. Derfor kan praksisen din være noe du vil prøve ut  for et år eller noe du har gjort lenge.

Vi tror at utvikling og læring skjer i spennet mellom solid undervisning og levd liv. Derfor legger vi til rette for mye praksis.
Menigheten og bibelskolen er knyttet sammen og mye av praksisen foregår i menigheten. Vi ønsker at du skal se mer og mer av hvem du er skapt til å være, og oppdage hvordan du lever med Gud – der du er! Som elev vil noe av praksisen være felles for alle, og noe får du velge selv.

Frik
Har du hjerte for ungdommer? Tønsberg frikirke har et stort og aktivt ungdomsarbeid med omlag 80 ungdommer som møtes hver fredag.I denne praksisen vil du være med på å drive ungdomsarbeid og disippelgjøre ungdom.
Kids & Ung
Kids er arbeidet for barna i Frikirken. Ung er tweensarbeidet for de mellom 10 og 14 år. En gang i måneden har vi Superkids barnegudstjeneste. Om du er en person med hjerte for at barn skal bli kjent med Jesus, så er praksis i Kids & Ung noe for deg.
Lovsang
Ønsker du å tilbe og tjene Gud med musikk? Gjennom praksis i lovsang får du utvikle dine evner og tjenestegjøre i settinger som er tilpasset din erfaring. Dette kan være på bibelskolen, bønnemøter eller på teamturer.
Bønn
Gud har mye godt å si til oss mennesker! Den profetiske gaven skaper, nyskaper og kaller oss ut i alt det gode Gud har for oss. Her er du med i bønnetjenesten som innebærer profetisk betjening, helbredelsesrom og forbønnstjeneste. Du vil lære å lytte til Guds hjerte for andre mennesker, få frimodighet til å tale det ut og se hva Gud gjør!
Godhet

Vi ønsker å vise Guds kjærlighet til menneskene i byen vår. I godhets-faget vil vi både gjøre praktisk godhet mot de som trenger det og menneskene i byen vår, og går ut i byen for å se enkeltmenneske og formidle Guds kjærlighet i byen vår.

Timeplan

Timeplanen gir et inntrykk av hvordan en uke på Tønsberg Bibelskole ser ut. Variasjon og forandring vil forekomme.

I tillegg til den vanlige timeplanen deltar vi på gudstjenester i Tønsberg Frikirke søndager kl. 11.00.

Felleskap

En av de beste tingene med bibelskolen er fellesskapet og relasjonene man bygger i løpet av året. Hver uke møtes vi i disippelgrupper. Her er det mye rom for både latter og de dype samtalene. Vi snakker om livet, hvordan man har det og temaer som kan utfordre oss.
Gjennom en måned vil det også være sosiale kvelder hvor vi er sammen og har det gøy. Det kan være alt fra pizza-, film-, julegrøt- og bålkveld.

Powered by Cornerstone