Velkommen til et år som forandrer!

Gjennom året vil du oppdage mer av hvem du er skapt til å være. Du vil lære å leve livet sammen med Gud – der du er! Med solid bibelundervisning, relevant praksis og nye vennskap får du et fundament for resten av livet.

På Tønsberg bibelskole blir du en del av en større menighetsfamilie som ønsker å få tak i alt det gode som Gud har gitt oss.

+ Godt felleskap
+ Lære ved å gjøre
+ Misjonstur til Thailand
+ Dyktige og engasjerte lærere
Teamturer

Vi reiser på team til ulike byer i Norge, hvor du får praktisere det du lærer. Du får møte ulike menigheter og være med på flere festivaler i løpet av året.

Misjonstur

Vi reiser til utlandet i ca 3 uker. Målet med misjonstur er å erfare misjonsarbeid i praksis. Vi velger destinasjoner hvor vi vet at Guds kjærlighet og kraft virker sterkt. Mange opplever å vokse i relasjon med Gud, seg selv og teamet på slike turer. Turen koster ca. 16 000,- og kommer i tillegg til skolepengene.

Praksis

På Tønsberg Bibelskole ønsker vi at du skal finne ut hva som er dine nådegaver og sterke sider, og få muligheten til å utvikle dem. Vi tror at utvikling og læring skjer i spennet mellom solid undervisning og levd liv. Derfor legger vi til rette for mye praksis.

Menigheten og bibelskolen er knyttet sammen og mye av praksisen foregår i menigheten. Vi ønsker at du skal se mer og mer av hvem du er skapt til å være, og oppdage hvordan du lever med Gud – der du er! Som elev vil noe av praksisen være felles for alle, og noe får du velge selv.

Frik
Har du hjerte for ungdommer? Tønsberg frikirke har et stort og aktivt ungdomsarbeid med omlag 80 ungdommer som møtes hver fredag.I denne praksisen vil du være med på å drive ungdomsarbeid og disippelgjøre ungdom.
Kids & Ung
Kids er arbeidet for barna i Frikirken. Ung er tweensarbeidet for de mellom 10 og 14 år. En gang i måneden har vi Superkids barnegudstjeneste. Om du er en person med hjerte for at barn skal bli kjent med Jesus, så er praksis i Kids & Ung noe for deg.
Lovsang
Ønsker du å tilbe og tjene Gud med musikk? Gjennom praksis i lovsang får du utvikle dine evner og tjenestegjøre i settinger som er tilpasset din erfaring. Dette kan være på bibelskolen, bønnemøter eller på teamturer.
Bønn
Gud har mye godt å si til oss mennesker! Den profetiske gaven skaper, nyskaper og kaller oss ut i alt det gode Gud har for oss. Her er du med i bønnetjenesten som innebærer profetisk betjening, helbredelsesrom og forbønnstjeneste. Du vil lære å lytte til Guds hjerte for andre mennesker, få frimodighet til å tale det ut og se hva Gud gjør!
Elske byen

Vi ønsker å vise Guds kjærlighet til menneskene i byen vår. Dette gjør vi jevnlig og på ulike måter, blant annet gjennom å møte mennesker ute i byen, ved å vise godhet og tilstedeværelse. Skattejakt er en del av dette, hvor vi lytter til Gud og går ut i byen for å samtale og be for mennesker.

Timeplan

Timeplanen gir et inntrykk av hvordan en uke på Tønsberg Bibelskole ser ut. Variasjon og forandring vil forekomme.

I tillegg til den vanlige timeplanen deltar vi på gudstjenester i Tønsberg Frikirke søndager kl. 11.00.

Felleskap

En av de beste tingene med bibelskolen er fellesskapet og relasjonene man bygger i løpet av året. Hver uke møtes vi i disippelgrupper. Her er det mye rom for både gøy og de dype samtalene. Vi snakker om livet, hvordan man har det og temaene som utfordrer oss.

Hver måned har vi en festkveld med ulike overraskelser. Vi har stor verdi for gøyfaktor og festene er alt fra: kakaokveld, filmkveld, julegrøtfest osv

Powered by Cornerstone