Timeplan

Timeplanen gir et inntrykk av hvordan en uke på Tønsberg Bibelskole ser ut. Variasjon og forandring vil forekomme.

I tillegg til den vanlige timeplanen deltar vi på gudstjenester i Tønsberg Frikirke søndager kl. 11.00.

Praksis

På Tønsberg Bibelskole ønsker vi at du skal finne ut hva som er dine nådegaver og sterke sider, og få muligheten til å utvikle dem. Vi tror at utvikling og læring skjer i spennet mellom solid undervisning og levd liv. Derfor legger vi til rette for mye praksis.

Menigheten og bibelskolen er knyttet sammen og mye av praksisen foregår i menigheten. Vi ønsker at du skal se mer og mer av hvem du er skapt til å være, og oppdage hvordan du lever med Gud – der du er! Som elev vil noe av praksisen være felles for alle, og noe får du velge selv.

Frik
Har du hjerte for ungdommer? Tønsberg frikirke har et stort og aktivt ungdomsarbeid med omlag 80 ungdommer som møtes hver fredag.I denne praksisen vil du være med på å drive ungdomsarbeid og disippelgjøre ungdom.
Kids & Ung
Kids er arbeidet for barna i Frikirken. Ung er tweensarbeidet for de mellom 10 og 14 år. En gang i måneden har vi Superkids barnegudstjeneste. Om du er en person med hjerte for at barn skal bli kjent med Jesus, så er praksis i Kids & Ung noe for deg.
Lovsang
Ønsker du å tilbe og tjene Gud med musikk? Gjennom praksis i lovsang får du utvikle dine evner og tjenestegjøre i settinger som er tilpasset din erfaring. Dette kan være på bibelskolen, bønnemøter eller på teamturer.
Bønn
Gud har mye godt å si til oss mennesker! Den profetiske gaven skaper, nyskaper og kaller oss ut i alt det gode Gud har for oss. Her er du med i bønnetjenesten som innebærer profetisk betjening, helbredelsesrom og forbønnstjeneste. Du vil lære å lytte til Guds hjerte for andre mennesker, få frimodighet til å tale det ut og se hva Gud gjør!
Elske byen

Vi ønsker å vise Guds kjærlighet til menneskene i byen vår. Dette gjør vi jevnlig og på ulike måter, blant annet gjennom å møte mennesker ute i byen, ved å vise godhet og tilstedeværelse. Skattejakt er en del av dette, hvor vi lytter til Gud og går ut i byen for å samtale og be for mennesker.

Felleskap

På Tønsberg Bibelskole har vi stor verdi for fellesskap. Hver uke møtes fem til seks elever i en disippelgruppe med en av lærerne. Dette er et av ukens høydepunkt. Vi snakker om hva Gud gjør i livet, hva vi lærer og har det kjekt.   Hver måned på Tønsberg Bibelskole har vi månedens fest. Vi har stor verdi for gøyfaktor på bibelskolen. Festene er alt fra: kakaokveld, filmkveld, temafester, julegrøtfest osv.

Teamturer i Norge

Vi reiser på teamtur til ulike menigheter i Norge. Klassen vil bli delt opp i mindre team som reiser sammen med lærer/stab fra skolen. Her får du møte menigheter som lengter etter mer av et naturlig overnaturlig liv med Jesus. Vi har også temturer som vi reiser på i felleskap.

Misjonstur

Vi reiser til utlandet i ca 3 uker. Målet med misjonstur er å erfare misjonsarbeid i praksis. Vi velger destinasjoner hvor vi vet at Guds kjærlighet og kraft virker sterkt. Mange opplever å vokse i relasjon med Gud, seg selv og teamet på slike turer. Turen koster ca. 16 000,- og kommer i tillegg til skolepengene.

Powered by Cornerstone