Lær og led

Bibeldykk og profesjonskurs i menighets- og organisasjonsliv

 

 

Engasjerende bibelundervisning
To ganger gjennom bibelen i skoletiden
Fordyp deg i det du brenner for
Følg en leder
Bibeldykk

Ønsker du å dykke dypt inn i Bibelen?  For mange er Bibelen en vanskelig bok å forstå, og derfor ønsker vi å gi en innføring i alle Bibelens bøker. Målet er at du skal lære hvordan de bibelske forfatterne formidler, slik at du selv kan bli istandsatt til å studere og lære fra bibelen lenge etter skoleåret. Du vil få oversikt og kunnskap om sentrale fortellinger og begreper som gjør det lettere å forstå den store fortellingen i Bibelen som leder til Jesus.  

Året med bibeldykk vil hjelpe deg til å lese hele bibelen 2 ganger hvor mesteparten av lesingen vil være en del av skoletiden. Er du sulten på å lære mer, studere og jobbe gjennom bibelen? Da er dette definitivt året for deg.  

Teamturer

Vi tror at kirken blir sunnere å sterkere når vi gjensidig gir hverandre av det vi har fått ta imot fra Gud først. Derfor er teamturer en viktig del av skoletilbudet. PÅ teamturer reiser vi til lokale menigheter rundt om i landet, investerer i relasjon til lederskap og fellesskap lokalt, tjenestegjør med våre nådegaver og ressurser og har fokus på å utruste lokalmenigheten vi besøker. Vårt ønske er å se stadig flere lokalmenigheter reise seg i frimodighet og kraft og vi tror at besøk av team som tjenestegjør kan bidra til dette! Når teamet kommer ut til en lokalmenighet, så kommer vi med tjenersinn for å løfte opp og anerkjenne det som Gud allerede gjør på stedet, og gjennom det hjelpe lokalt lederskap og fellesskap til å gripe at det gode Gud har velsignet dem med, og leve ut fra det!

Felleskap

Sentralt for Tønsberg Bibelskole er overbevisningen om at vi ikke trenger å gjøre det alene, og at vi er bedre sammen! Jesus er vår hyrde og han samler alltid flokken. Vi er skapt til fellesskap, og vi speiler Guds kjærlighet bedre i fellesskap enn alene! Bibelen er full av god veiledning til fellesskap som  ønsker å leve med Jesus og for Jesus, og kjernen i det hele er kjærlighet! Gud er kjærlighet, og kjærlighet eksisterer bare i relasjon. Derfor gir vi oss aldri når vi bygger fellesskap. Noen ganger utfordres relasjoner og fellesskap, men det ser vi bare på som en ny og større mulighet for å leve i kjærlighet, den kjærligheten Gud gir og som vi kan gi videre til hverandre! Velkommen til et år med familiefellesskap i Guds rike, velkommen inn i et fellesskap som har ett tosidig må: Å ta imot mer kjærlighet fra Gud og gi mer kjærlighet til hverandre!

 

SØK NÅ

Powered by Cornerstone