Hvordan preger ditt syn på Jesus livet ditt?

Karl Erik Kjær
12.02.2021
La meg starte med et litt enklere spørsmål, hvordan ser du Jesus? Hvem er han for deg? Har du lyst til å ta 1 minutt og tenke på hvordan du ser Jesus?

Det er mange måter å se på livet og hvordan du oppfatter livet påvirker hvordan du lever livet. Vi forandrer måten vi ser på livet etter hvert som vi lever, og forskjellige erfaringer preger hvordan vi oppfatter livet. Slik som erfaringer preger hvordan vi ser livet, preger forskjellige erfaringer hvordan vi ser Jesus.

Jeg har begynt å legge merke til en ting; jeg nærmer meg ikke alltid Jesus på samme måte som jeg har gjort. Da vet jeg noe er skjedd i meg, og det er skjedd noe i hvordan jeg ser Jesus. Det trenger ikke være noe feil, eller noe galt i at jeg ikke kommer til Jesus slik jeg gjorde før, det kan være en god ting. Det kan være at jeg er i en sesong hvor jeg kan lære å kjenne Jesus på en ny måte som kan være viktig for meg og min relasjon med Jesus.

Jeg må være ærlig og si at det er ikke alltid jeg bruker så mye tid med Jesus som jeg ønsker. Det kan være i sesonger som det, når jeg bruker lite tid med Jesus, jeg vet at jeg trenger en justering på hvordan jeg ser Jesus. Kanskje har jeg glemt hva han har gjort i livet mitt, eller kanskje ser jeg han ikke som like viktig i livet mitt. Det er i tider som det jeg vet at jeg trenger en justering på hvordan jeg ser Jesus. Når jeg ikke kommer til Jesus slik jeg gjorde før, da kan det hende jeg må justere hvordan jeg ser Jesus.

Hvorfor er det så viktig å justere hvordan jeg ser Jesus? For hvordan vi ser Jesus preger i stor grad hvordan vi erfarer Jesus.

I Bibelen er det mange mennesker som kommer til Jesus, og den måten de så på Jesus, påvirket hvordan de fikk erfare Jesus. De som så Jesus som læremester, de fikk lære av Jesus; og de som så Jesus som helbreder fikk kjenne hans helbredende kraft. De som så Jesus som en folkefiende henrettet han. Hvordan du ser Jesus vil påvirke hvordan du kommuniserer med han; og hvordan du kommuniserer med Jesus kan forandre hvordan du ser han. Som den samaritanske kvinnen ved brønnen forandret hun syn på Messias og Jesus i det hun snakket med Jesus.

Vi kan gå glipp av hva Gud har for oss, og vi kan gå glipp av hva Jesus gjør om vi ikke er bevisste på hvordan vi ser Jesus. Fra året på bibelskolen kan jeg huske Eivind Høye fortelle oss «vi kan ikke alltid gå på bibelskole, men vi kan alltid lære av Jesus.» I det jeg ikke nærmer meg Jesus slik jeg har gjort før, kan jeg dermed gå glipp av det Jesus ønsker å lære meg. Jeg kan gå glipp av måter Jesus ønsker at jeg skal erfare han.

I semesteret som har gått har jeg innsett at jeg ikke har tenkt på Jesus som en fagperson i Psykologi. Det har gjort at jeg ikke har spurt Jesus om fagspørsmål som jeg kunne ha spurt han om, og som han kunne ha hjulpet meg med. For er ikke Jesus den som kjenner oss best? Er det ikke slik at Jesus er han som kjenner hodet vårt best av alle? I dette semesteret skal jeg være mer klar på hvordan jeg ser Jesus, og jeg skal stille Jesus flere spørsmål fra faget jeg studerer, for jeg vet jeg kan lære fra Jesus, og jeg ønsker å erfare Jesus på nye måter enn det jeg har gjort før.

Hvordan ser du Jesus? Ser du han som han som skapte jorden? Ser du for deg at han skapte jorden på slump? Eller ser du på Jesus som en som skapte jorden med nøyaktig presisjon? Er Jesus en bestevenn som er med og støttende uansett? Er Jesus en person i historien? Eller er Jesus en som er til stede og relevant i dag? Ser du på Jesus som en som er i kirken, eller er han i hele livet ditt?

Hvordan preger synet ditt på Jesus livet og hverdagen din?

Powered by Cornerstone