Klart Gud kan prate til deg!

Kamilla Normandbo
19.12.2019
Gjennom hele bibelen ser vi hvordan Gud prater til mennesker. Gud snakket til Moses i en brennende busk. I 1.Sam 3:1-10 kan vi lese om Samuel som hørte en stemme som ropte på han mens han sov. Han trodde det var Eli og spurte Eli hvorfor han ropte på han, men Eli hadde ikke ropt. Eli skjønte at det var Gud som talte til Samuel og sa: «Det er nok Gud som roper på deg». Samuel forsto ikke at det var Guds stemme.

Er det ikke oppmuntrende å se at en i bibelen ikke forsto at var Gud som pratet. Det viser at Samuel også var på en reise for å lære og høre Guds stemme.  Neste gang da Gud talte så sa Samuel: «Tal Herre, din tjener hører og Gud talte til han».

Jeg tror det er helt normalt for kristne å høre Guds stemme. I bibelen ser vi gang på gang at Gud talte. Men det er mange som opplever skam på dette området. «Nei jeg er ikke så kristen, jeg har ikke hørt Gud prate». Ofte tror jeg at en har hørt Gud prate, men at man kanskje ikke er klar over det. Når vi er kristne så blir Guds hjerte enda mer formet i hjertene våre og det gjør at det blir mer naturlig å tenke slik Gud tenker. Jeg at tror det er viktig å få undervisning om dette og det er noe vi setter mye fokus på i bibelskolen. Vi ser hvordan elevene lærer å høre Guds stemme og at det forvandler livene deres.

 

En historie fra en av fjorårets elever:

Hun opplevde at hun sto litt fast i livet. Når hun så på andres liv med Jesus så virket det som om de hadde det helt perfekt. Hun opplevde at Gud var fjern, men samtidig nær. Hun synes at det var lett å være med Gud i kirka, men i alene tiden med Gud var det så stille. Personen så på andres relasjon til Gud og sa: «åh, de har det så fint med Gud». Andre hørte Gud så tydelig, men det gjorde ikke hun. Hun følte seg så annerledes, og det var vanskelig. Personen kom til Gud og sa: «Hjelp meg å høre din stemme og lær meg å kjenne deg.» Hun lærte å høre Guds stemme gjennom undervisningen. Plutselig skjønte hun at hun hadde hørt Gud hele livet, men ikke skjønt at det var Han. Hun begynte å snakke med Gud og erfarte at Gud pratet tilbake. Sakte, men sikkert erfarte hun en trygghet i Gud, og at Han er trofast, at Han er kjærlighet og at Han elsker å være med hun og at hun er Guds barn.

 

Jeg synes denne historien er nydelig, og en som flere kanskje kan kjenne seg igjen i. En setning som ofte går igjen når man snakker med folk er: «Alle andre kan, men ikke jeg». Kanskje det oppleves sant der og da. Eller kanskje du tenker at noen er mer super kristne enn deg. Men Jesus har bare en kategori av kristne, og det er «Hans barn» kategorien. Har du sagt ja til Jesus, er du hans barn. Jesus sier i Johannes 10:27-30 «Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg».

Uansett hvor du er på reisen med Gud, og om du hører Guds stemme eller ikke. Når vi blir kjent med en venn så velger vi å bruke tid sammen. Du finner ut hva vennen din liker å gjøre, favorittmat og hva personen setter pris på. Å lære å høre Guds stemme handler om å bli kjent med Gud.

 

 Sammenligning kan snike seg inn i forhold til hvor mye vi hører Guds stemme eller ikke. For oss på bibelskolen så er vi opptatt av å være på en reise med Gud og lære Han å kjenne mer og mer. Vi tror at jo mer tid vi setter av til å bli kjent med Gud, jo mer blir det naturlig for oss å høre Han. Vi hører ofte historier i hverdagen om hvordan Gud prater til helt vanlige folk som meg og deg. Gud taler på ulike måter i tankene våre, gjennom andre mennesker, i bibelen, i naturen osv. Gud har skapt hele verden og Han er en overnaturlig Gud. Derfor kan Gud prate gjennom alt og Han er kreativ i måten han gjør det på. Vi kan ikke putte Gud i en boks og si at Han taler slik og slik, selv om vi ser noe som går igjen så liker Han å tale på nye måter.

Så derfor vil jeg komme med en utfordring til deg, uansett om du har erfart Gud prate eller ikke. Sett av litt tid til Gud og si til Han: «Gud, her er jeg prat til meg og lær meg å høre din stemme». Gud lengter etter å prate til oss mer enn vi ønsker å høre Han. Han har så mye godt å si. Du er elsket av Gud!

Powered by Cornerstone