Tønsberg Frikirke & Bibelskole i samarbeid med HLT

Morten Edvardsen
13.12.2019
Denne høsten har vi i Tønsberg Frikirke & Bibelskole vært i dialog med Høyskolen for Ledelse og Teologi om et samarbeid. Nå er samarbeidsavtalen på plass! Fra høsten 2020 har vi gleden av å kunne tilby elever og studenter et skoletilbud med bibelskole, profesjonspraksis og bachelor i ledelse og teologi i et 3 - 4-årig løp. Hele veien med forankring og tilhørighet til et levende skole- og kirkemiljø i Tønsberg, hvor læringen på høyskolen omsettes i praksis og erfaring.

SOLID UNDERVISNING & LEVD LIV

Vi tror at læring skjer best i spennet mellom solid undervisning og levd liv. Derfor tror vi at læringsutbyttet blir større ved å ta studier ved HLT og samtidig være forankret i et kirke- og skolemiljø som Tønsberg Frikirke & Bibelskole. Målet vårt er å bidra til utdanning av pastorer og ledere i organisasjons- og kirkeliv som både har akademisk tyngde og relevant erfaring. Vi ønsker å være med å utruste mennesker som vil bygge livskraftige fellesskap rundt om i Norge, fellesskap som både bringer Guds rike og det misjonale livet ut i sine sammenhenger.

EN RASK TOGTUR MELLOM HØYSKOLE OG KIRKE

Med vår plassering på Vestfoldkysten, midt på brygga i Tønsberg by, er det bare en rask togtur inn til HLT’s høyskolesenter på Stabekk. Det vil være enkelt å kombinere deltakelse i skole og kirke i Tønsberg med studiene på HLT.  Studentene kan ta del i vårt studentarbeid «Disippel» som er et samarbeid mellom Laget og Tønsberg Frikirke, og som rettes inn mot Universitetet på Bakkenteigen. Tilhørigheten til Tønsberg Frikirke & Bibelskole vil dermed gi studentene mulighet for miljømessig tilknytning til to høyskole- og universitetsmiljøer.

ET SAMARBEID MED POTENSIALE

Vi ser store muligheter med denne samarbeidsavtalen både for grunnutdanning og etter- og videreutdanning. Med denne avtalen tar vårt skole- og kirkesenter et stort og viktig skritt fremover. Samarbeidsavtalen med HLT gir oss en kobling til et akademisk miljø med stor verdi for praktisk kirkeliv og som ligger tett på våre verdier. Vi gleder oss!

Morten Edvardsen
Rektor

Powered by Cornerstone